Konkurs punësimi

Viva Fresh Store ka shpallur konkurs për pozitën Kontroller i Llogarive. Aplikacionin e plotësuar së bashku me CV-në dhe letrën motivuese mund ta dorëzoni në Viva Fresh Store në Veternik, ose të dërgohet përmes postës elektronike në humanresources@vivafresh-rks.com Për më shumë informata rreth kushteve dhe kritereve për pozitën,  klikoni në këtë link.  

ShKÇAK pjesëmarrëse në Konferencën e gjashtë vjetore të ZAP

Përfaqësuesit e ShKÇAK janë duke marrë pjesë në Konferencën e gjashtë vjetore, dy ditore (datë 10, 11 korrik 2014) të Zyrës së Auditorit të Përgjithshëm të Kosovës në Tiranë, Shqipëri. Përgjatë kësaj Konference do të diskutohen Draft Strategjia e Zhvillimit Korporativ për periudhën 2014-2020 si pjesë e strategjisë së integrimit të Kosovës në Bashkimin Evropian, roli i ZAP në auditimin e fondeve të BE-së të dhëna si Instrument Para-Antarësimit (IPA), si dhe mësimet e mësuara nga kjo sezonë që do të organizohen si forum për anëtarët e personelit të ZAP dhe mënyrën e ballafaqimit me to në periudhë afat-shkurt dhe…[Read More]

Orari i provimeve për sesionin shtator/tetor 2014

Ju njoftojmë se ShKÇAK ka publikuar orarin e provimeve për sesionin e shtatorit /tetorit 2014. Datat e paraqitjes së provimeve janë nga 18/08/2014 deri më 12/09/2014. Orarin e provimeve për sesionin e shtatorit/tetorit e gjeni duke klikuar këtu.

IFAC-CIPFA

IFAC/FNK dhe CIPFA/IAFKP kanë nxjerrë Kornizën e re të rëndësishme për Qeverisje të mirë në Sektorin Publik

Federata Ndërkombëtare e Kontabilistëve (FNK/IFAC) dhe Instituti i Autorizuar i Financave dhe Kontabilitetit Publik (IAFKP/CIPFA) së bashku kanë zhvilluar Kornizën ndërkombëtare: Qeverisja e mirë në Sektorin Publik, për të inkurajuar qeverisje më efektive në sektorin publik. Në vitet e fundit, qeverisja në entitetet publike është bërë një çështje urgjente duke fituar ekspozim më të madh si rezultat i krizës financiare dhe sovrane të borxhit dhe i një rrjedhje të vazhdueshme të dështimit të qeverisjes, duke përfshirë nepotizmin, jo-efikasitetin, korrupsionin dhe menaxhimin e dobët financiar. Si kundërpërgjigje, Korniza inkurajon entitetet e sektorit publik për një qeverisje dhe menaxhim më të mirë…[Read More]

Trajnim për Teknik të kontabilitetit, Shtator 2014

Shoqata e Kontabilistëve të Çertifikuar dhe Auditorëve të Kosovës njofton se trajnimi për Teknik të kontabilitetit i cili do të fillojë në SHTATOR 2014 do të mbahet në Prishtinë duke filluar me dy nga katër lëndët e parapara për këtë nivel: P1/Kontabiliteti financiar P3/ Kontabilisti në biznes Të interesuarit mund të aplikojnë deri më 14 korrik 2014 ditëve të punës nga ora 9.00 -12.00 dhe 14.00 – 17.00, në zyrën e SHKÇAK, Prishtinë. Forma për regjistrim si dhe të gjitha informatat e domosdoshme për aplikim mund të shkarkohen nga ueb-faqja e SCAAK ose të merren në Zyrën ekzekutive të Shoqatës….[Read More]

NJOFTIM: Aplikimi për trajnimet e niveleve Kontabilist i Çertifikuar dhe Auditor i Çertifikuar për shtator 2014

TRAJNIMET KONTABILIST I ÇERTIFIKUAR Ju njoftojmë se ShKÇAK planifikon që të fillojë me grupin e ri, për nivelin e dytë Kontabilist i Çertifikuar me lëndët P5/Raportimi financiar dhe P6/Auditimi. Të drejtë për aplikim kanë studentët të cilët kanë ndjekur ligjëratat për nivelin e parë dhe kanë kaluar së paku 2 provime të nivelit Teknik i Kontabilitetit. Luten të gjithë studentët e interesuar të aplikojnë duke dërguar email në administrata@scaak.org (EMRI, MBIEMRI DHE NUMRI I SCAAK ID)  Pagesat: ·         Trajnimi dhe libri për dy lëndë – EUR 200 ·         Anëtarësia 2014 – EUR 84 Të gjithë të interesuarit që dëshirojnë të fillojnë ligjëratat për  P5 & P6 në shtator…[Read More]

scaak-acca

ACCA publikon Listën e Shtëpive Botuese të aprovuara për planprogramin e certifikimit të Kontabilistëve dhe Auditorëve

Materiali i duhur për mësim është shumë me rëndësi për sukses në provime dhe kjo është edhe arsyeja pse gjithmonë rekomandohet që të përdoret përmbajtja e aprovuar e materialeve. Pra, është e rëndësishme që ju të informoheni se ACCA është duke i bërë disa ndryshime në planprogramin e tyre të përmbajtjes së aprovuar, që momentalisht njihet si përmbajtja e Partnerëve të Aprovuar të Mësimit. Sipas planprogramit të ri, tani ekziston vetëm një nivel i aprovimit të përmbajtjes, ekuivalent me nivelin platinium, që momentalisht është niveli më i lartë. Kjo siguron që të gjithë ofruesit e përmbajtjes të re të aprovuar…[Read More]

FASB-logo_1_0_1_0_0_0

Standardi historik i njohjes së të hyrave

Bordi i Standardeve të Kontabilitetit Financiar (FASB) gjatë muajit të kaluar ka lancuar një standard të raportimit financiar të pritur mjaftë gjatë, duke shënuar një arritje të madhe në përpjekjen e përputhjes së standardeve ndërkombëtare të kontabilitetit dhe auditimit. Bordi i Standardeve të Kontabilitetit Financiar (FASB) të SHBA-së dhe Bordi i Standardeve Ndërkombëtare të Kontabilitetit (IASB) kanë lancuar ​​një standard për njohjen e të hyrave nga kontratat me klientët, që është projektuar për të krijuar krahasueshmëri më të madhe për përdoruesit e pasqyrave financiare në të gjitha industritë dhe juridiksionet. “Standardi për njohjen e të hyrave përbën një moment historik…[Read More]

WCOA

Kongresi Botëror i Kontabilistëve dhe Auditorëve 2014

Kongresi i ardhshëm Botëror i Kontabilistëve (WCOA) do të mbahet nga 10 – 13 nëntor 2014 në Romë të Italisë dhe organizohet nga Këshilli Kombëtar Italian i Kontabilistëve të Certifikuar dhe Auditorëve (CNDCEC). Nëse dëshironi të merrni pjesë në kongres këtu mund t’i gjeni çmimoren dhe faqen e regjistrimit. Afati i regjistrimit është i hapur deri më 31 korrik, mirëpo për shkak të numrit të madh të të interesuarve dhe procesit mjaft të gjatë për marrjen e vizave Schengen, ShKÇAK ju rekomandon që të regjistroheni sa më parë. Në rast se keni nevojë për ndihmë gjatë procedurës së regjistrimit, lajmërohuni…[Read More]