Kontakt

Adresa :  Sylejman Vokshi nr.50 Prishtinë, 10.000 Kosova

Tel :  038 249 043 dhe 038 249 045